Με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Στράτου Γρομπανόπουλου, η σύνθεση του Συντονιστικού Οργάνου της διαμορφώνεται ως εξής:

Αντιπρόεδρος: Σωτηριάδης Κυριάκος

Διευθυντής: Φίσκας Ανέστης

Γραμματέας: Σαββόπουλος Παναγιώτης

Τομέας Πολιτικού Σχεδιασμού: Ματράκας Γρηγόρης

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευθυμίου Άννα

Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Τουντούρη Σοφία

ΔΑΠ ΑΕΙ: Νταϊρούσης Θεοδόσης

ΔΑΠ ΤΕΙ: Ζαχαριάδης Ιωάννης

ΟΝΝΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Ξένος Διονύσης

ΟΝΝΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Μιχαηλίδης Κυριάκος

ΟΝΝΕΔ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Μανωλόπουλος Διονύσης

ΟΝΝΕΔ Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Καγιάς Γεώργιος

Τομέας Τύπου και Ενημέρωσης: Πούλακας Άκης

Τομέας Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας: Καραγιάννης

Βασίλειος

Τομέας Γυναικείων Θεμάτων: Λαλιά Κατερίνα

Τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Γιοβανόπουλος

Ορέστης

Τομέας Τουριστικής Ανάπτυξης: Φράγγος Αθανάσιος

Τομέας Αθλητισμού: Ανδρέου Παντελής

Τομέας Πολιτισμού: Ραπτίδης Κυριάκος

Τομέας Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Κατσιούλας Δημήτριος