ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Ε.Φ.Ε. Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Facebook Twitter Google+

Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.Ε.Φ.Ε.)

Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη, 24/04/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.Ε.Φ.Ε.) Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ενημερώνει για τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στις 13 Μαΐου 2018 που αφορούν την κατάθεση υποψηφιοτήτων.

 Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τη Βασική Εγκύκλιο για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών 2018, συγκροτήθηκαν οι Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.) υπό την εποπτεία των οποίων διεξάγεται η εκλογική διαδικασία στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις που υπάγονται στην οικεία Νομαρχιακή Οργάνωση. Οι ΔΗΜ.ΕΦ.Ε που συγκροτήθηκαν είναι οι εξής:

1.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,

2. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ,

3.ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ και

4.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ.

Σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων (ημερομηνίες, τόπος, δικαιολογητικά) στη Ν.Ε.Φ.Ε. Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και στις ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. σας ενημερώνουμε τα εξής: Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα αξιώματα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης  των μελών της Ν.Ο.Δ.Ε. Δυτικού Τομέα, των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο., των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., και των Συνέδρων (που είναι μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ο. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης) θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε.  Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης στη Διεύθυνση: Μιχαήλ Καλού 6, 5ος όροφος (τηλέφωνο: 2310232555)

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι: από την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Οι ώρες υποβολής είναι: 17:00 – 20:00 για τις ημερομηνίες 25 – 27 Απριλίου, με εξαίρεση το απόγευμα της τελευταίας ημέρας (27 Απριλίου) όπου η καταληκτική ώρα είναι στις 19:00.

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι όσοι υποψήφιοι θέλουν να ενημερωθούν διεξοδικά σχετικά με τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιοτήτων (έντυπα, υπεύθυνη δήλωση, αποδεικτικό κατάθεσης για τη συμμετοχή στις εκλογές στο λογαριασμό της ΝΔ, κ.λπ.) είναι δυνατόν είτε τηλεφωνούν στο τηλέφωνο: 2310232555 είτε να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος www.nd.gr (Εσωκομματικές Εκλογές).

Σημαντική Σημείωση: Όσοι/όσες μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους, έως τις 04 Μαΐου 2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Είναι αυτονόητο ότι εάν κάποιος/α δεν έχει εγγραφεί ή δεν έχει ανανεώσει την κάρτα μέλους ηλεκτρονικά έως τις 04 Μαΐου 2018, δεν θα είναι εφικτό να ψηφίσει την ημέρα της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί στις 13 Μαΐου 2018.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου γίνεται η χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους είναι η εξής: https://my.nd.gr/

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι μετά από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων η Ν.Ε.Φ.Ε. Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα εκδώσει νέο Δελτίο Τύπου σχετικά με τους χώρους όπου θα διενεργηθεί η ψηφοφορία στις 13 Μαΐου 2018.

 

 Ν.Ε.Φ.Ε. Ν.Ο. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ