Η επαναδραστηριοποίηση των Παλαιών Κομματικών Στελεχών συνεχίζεται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης.

Facebook Twitter Google+

                                                                      Θεσσαλονίκη 7.06.2018

 

 

Η επαναδραστηριοποίηση των Παλαιών Κομματικών Στελεχών

 συνεχίζεται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης.

 

 

Η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης προχωρά στην αξιοποίηση των παλαιών κομματικών στελεχών της, τα οποία έχουν κατά καιρούς εκλεγεί σε κομματικά όργανα. Με την επαναδραστηριοποίησή τους, επιδιώκεται η υλοποίηση διαφόρων στόχων, όπως η επικαιροποίηση και χαρτογράφηση του μητρώου των παλαιών στελεχών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της ΝΔ, η αμφίδρομη επικοινωνία με το κόμμα, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις στις οποίες θα επιδιώκεται ο διάλογος να μη γίνεται μόνο μεταξύ Νεοδημοκρατών αλλά και με όλους τους πολίτες.

 

Η επαναδραστηριοποίηση των Παλαιών Κομματικών Στελεχών   συνεχίζεται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης.

Η επαναδραστηριοποίηση των Παλαιών Κομματικών Στελεχών   συνεχίζεται στη ΝΔ Θεσσαλονίκης.