Βουλευτές

Βουλευτές

Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρώην Πρωθυπουργός – Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Ευστράτιος Σιμόπουλος, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Άννα Ευθυμίου, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Δημήτριος Κούβελας, Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης
Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης
Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης
Δημήτριος Βαρτζόπουλος, Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση