Επικοινωνία

Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ Καλού 6 – Τ.Κ. 54629, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.250522 Fax. 2310.250522
Email: node-d-thess@nd.gr

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση