Επικοινωνία

Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ Καλού 6 – Τ.Κ. 54629, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.232555 Fax. 2310.232555
Email: info@ndthessaloniki.gr